Hospitality

Sichuan Media Group Industry Center
Phoenix Island International Resort
Tangshan Xiangyun Island
Nanyue International Ecological Hotel
Fuxin Tianshuigu Hot Spring Resort Village
Baoying Hotel
Shenyang Nanjing Road Hotel
Langfang Yayuan Hotel
Wuxi Taihu Hotel
Rei Main Street